ROOMZ - riešenia pre pracovné priestory

ROOMZ je jednoducho nasaditeľné riešenie pre podporu a vytváranie agilných pracovných prostredí budúcnosti. 
ROOMZ vám pomôže využiť vaše pracovné prostredie na maxium a zároveň zvýšiť efektivitu práce a spolupráce.