Čo je Unified Communications?

Unified Communications sa orientuje na zvýšenú produktivitu a rozšírené možnosti pri komunikácii mobilných zamestnancov. Unified Communications predstavuje komplexný komunikačný systém, ktorý umožňuje riadiť hlasovú a textovú komunikáciu prostredníctvom jednej brány. 

slúchadlá plantronics

Unified Communications doslova znamená zjednotenie komunikácie pevných, bezdrôtových a mobilných zariadení do jedného komunikačného riešenia. Čiže naprííklad vaše maily, správy, video konferencie, Skype a desktop máte k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek. Spoločné rozhranie zjednocuje komunikáciu a umožňuje tak pracovať efektívne. Unified Communications (UC) technológia zahŕňa všetko, čo potrebujete k vylepšeniu komunikácie v segmente malých, stredných a veľkých podnikov. 

Benefity Unified Communications

  • vylepšenie podnikových procesov
  • efektívnejšia spolupráca
  • zreteľnejšia a jasnejšia komunikácia
  • zvýšená produktivita
  • vylepšená efektivita
  • úspora nákladov

Plantronics slúchadlá sú veľmi dôležitým nástrojom, ktorý spája mobilné zariadenia, počítače a stolové telefóny. 

Medzi popredných poskytovateľov Unified Communications patrí Avaya, Cisco, IBM a Microsoft.